Projekt Korsband


Testschema

Följande testschema gäller tills vidare:

Tid efter skada/operation Utvärderingstyp
10 veckorFrågeformulär och Styrketester
4 månaderFrågeformulär och Styrke- och hopptester (eventuellt)
8 månaderFrågeformulär och Styrke- och hopptester
12 månaderFrågeformulär och Styrke- och hopptester
18 månaderFrågeformulär och Styrke- och hopptester
24 månaderFrågeformulär och Styrke- och hopptester
5 årFrågeformulär och Styrke- och hopptester
Därefter vart femte årFrågeformulär och Styrke- och hopptester

Pre-op utvärdering kommer att utföras separat inom en månad före operationen.


All hantering av frågeformulär och testresultat är web-baserad och resultaten är omedelbart åtkomliga. Projekt Korsband kräver ingen extra tid från ansvarig fysioterapeut eller ansvarig läkare, mer än hantering av resultatprotokoll. Via hemsidan och regelbundna möten kommer alla uppdateras i hur testresultaten skall tolkas för att användas på bästa sätt.Projektansvarig: Professor Roland Thomeé | Adress till testenheterna: Karta | Kontakt: 031-151536.