Projekt Korsband


Testschema

Följande testschema gäller tills vidare:

Tid efter skada/operation Utvärderingstyp
10 veckorFrågeformulär och Styrketester
4 månaderFrågeformulär och Styrke- och hopptester (eventuellt)
8 månaderFrågeformulär och Styrke- och hopptester
12 månaderFrågeformulär och Styrke- och hopptester
18 månaderFrågeformulär och Styrke- och hopptester
24 månaderFrågeformulär och Styrke- och hopptester
Därefter årligen upp till 5 år
Därefter vart femte år

Pre-op utvärdering kommer att utföras separat inom en månad före operationen.


All hantering av frågeformulär och testresultat är web-baserad och resultaten är omedelbart åtkomliga. Projekt Korsband kostar inget och kräver ingen extra tid från ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut eller ansvarig läkare, mer än hantering av resultatprotokoll. Via hemsidan och regelbundna möten kommer alla uppdateras i hur testresultaten skall tolkas för att användas på bästa sätt.Projektansvarig: Professor Roland Thomeé | Adress till testenheterna: Karta | Kontakt: 0723-227220