Projekt Korsband


Muskelfunktionstester

 Styrketester

Isokinetiskt test av knäextension Isokinetiskt test av knäflexion
Knäextension Knäflextion

 Hopptester

Längdhopp Upphopp Sidohopp
Knäextension Knäflextion Knäflextion

Testprocedur


- Uppvärmning 10 min cykel.

Maximal isokinetisk styrka

- 10 provförsök knäextension/knäflexion på ca 50 % av max, första benet.
- 10 provförsök knäextension/knäflexion på ca 75 % av max, första benet.
- 1-2 provförsök knäextension/knäflexion på ca 90 % av max, första benet.
- 3 maxförsök knäextension/knäflexion med ca 40 sek vila mellan försöken, första benet.

- 10 provförsök knäextension/knäflexion på ca 50 % av max, andra benet.
- 10 provförsök knäextension/knäflexion på ca 75 % av max, andra benet.
- 1-2 provförsök knäextension/knäflexion på ca 90 % av max, andra benet.
- 3 maxförsök knäextension/knäflexion med ca 40 sek vila mellan försöken, andra benet.

Hoppförmåga på ett ben

- 2 provförsök upphopp, första benet.
- 3 maxförsök upphopp, första benet.
- 2 provförsök upphopp, andra benet.
- 3 maxförsök upphopp, andra benet.

- 2 provförsök längdhopp, första benet.
- 3 maxförsök längdhopp, första benet.
- 2 provförsök länghopp, andra benet.
- 3 maxförsök längdhopp, andra benet.

- 10 provhopp sidohopp, första benet.
- 1 maxförsök sidohopp, 30 sekunder, över 2 linjer 40 cm isär, första benet
- 10 provhopp sidohopp, andra benet.
- 1 maxförsök sidohopp, 30 sekunder, över 2 linjer 40 cm isär, andra benet.Projektansvarig: Professor Roland Thomeé | Adress till testenheterna: Karta | Kontakt: 031-151536.