Projekt Korsband


Projektinformation

Projekt Korsband syftar till:
  - att förbättra omhändertagandet av personer som får en främre korsbandsskada.
  - att få fler skadade att kunna återgå till fysisk aktivitet (fritid, motion och idrott) på ett säkert sätt, dvs utan att skada sig igen eller få framtida problem (tex artros i knäleden).

Hela projektet är ett samarbete mellan:

Enheten för Fysioterapi, sektionen för hälsa och rehabilitering, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet (professor emeritus Roland Thomeé, projektansvarig).

Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Svenska Korsbandsregistret.

Patient-info-lapp
Patient info
Klicka på bilden för en pdf-version. Skriv ut i A5-format om möjligt.Vad är utmaningen?

I Sverige skadar cirka 7000 personer varje år sitt korsband. Nästan alltid har korsbandet gått helt av. Ungefär hälften av de som skadas blir opererade. Medelåldern för skada är knappt 30 år. Detta innebär att vi just nu i Sverige har cirka 350 000 individer som har skadat sitt korsband.

Oacceptabelt många patienter klarar inte, kan inte, vill inte återgå till sin tidigare motion/drott eller annan fysisk aktivitet efter en korsbandsskada.

Detta kan bero på att muskelfunktion inte återställs, vilket verkar ta längre tid än vad som tidigare ansetts, och/eller på att den skadade inte känner sig psykologiskt ”redo” för återgång till ”knäkrävande” fysisk aktivitet. Bättre kriteria verkar nödvändigt för att på ett trovärdigt sätt kunna bedöma hur långt patienten har kommit i sin rehab och när en ”säker” återgång kan ske. Allt för många korsbandsskadade fortsätter sina liv med nedsatt knäfunktion och allt för låg fysisk aktivitetsnivå. Detta medför inte bara ökad risk för knäledsartros men även ökad risk för andra livsstilssjukdomar såsom hjärt-/kärlsjukdom, diabetes och stroke.

Vad är möjligheterna?

Vår forskargrupp har utvecklat ett unikt webbaserat online-system med automatgenererande kommunikations- och rapportfunktioner som resulterat i ett tidseffektivt och datasäkert system för att hantera stora datamängder under lång tid.

Kunskap och tekniska förutsättningar finns för att kunna göra flera förbättringar av vårdkedjan, omhändertagandet, rehabilitering och uppföljning av patienter med korsbandsskada. Ett nätverk med över 100 fysioterapeuter och läkare har skapats för att noggrannare kunna följa ett stort antal patienter över längre tid.

Hur går det till?

Patienter registrerade i Projekt Korsband utvärderas regelbundet med validerade frågeformulär (Tegner och PAS för fysisk aktivitet, KOOS för symptom, funktion och livskvalitet, K-SES för tilltro, och EQ5D för hälsotillstånd ) som besvaras på 5-10 min via en länk. Med regelbundna intervall kallas patienten för validerade tester av styrka och hoppförmåga. När patienten varit på utvärdering kan ansvarig fysioterapeut och ansvarig läkare logga in och få ett resultatprotokoll, som omedelbart uppdateras när patienten besvarat frågorna eller testat styrka/hoppförmåga. Resultaten kan användas för att skapa motivation, för fortsatt rehabplanering, remissvar, mm, mm.

Vad kostar det?

Varje testtillfälle täcks av patientavgiften, dvs att det kostar 100 kr. Det är gratis om du är under 20 år eller har frikort. Tester vid 2 år och 5 år som är inom testintervallet är helt gratis.Projektansvarig: Professor Roland Thomeé | Adress till testenheterna: Karta | Kontakt: 031-151536.