Projekt Korsband


Frågeformulär

PAS

Physical Activity Scale

För bedömning av intensitet och frekvens av fysisk aktivitet

Länk till formuläret

Grimby G. Physical activity and muscle training in the elderly. Acta medica Scandinavica Supplementum 1986;711:233-7. Länk

Thomeé P, Währborg P, Börjesson M, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J. A new instrument for measuring self-efficacy in patients with an anterior cruciate ligament injury. Scand J Med Sci Sports 16;181-187:2006. Länk

Tegner

Tegner Activity Scale

För bedömning av fysisk aktivitetsnivå

Länk till formuläret

Tegner Y, Lysholm J. Rating systems in the evaluation of knee ligament injuries. Clin Orthop Relat Res: 43-49, 1985. Länk

Thomeé P, Währborg P, Börjesson M, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J. A new instrument for measuring self-efficacy in patients with an anterior cruciate ligament injury. Scand J Med Sci Sports 16;181-187:2006. Länk

K-SES

Knee Self Efficacy Scale

För bedömning av tilltro till sin förmåga

Länk till formuläret

Thomeé P, Währborg P, Börjesson M, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J. A new instrument for measuring self-efficacy in patients with an anterior cruciate ligament injury. Scandinavian journal of medicine & science in sports 2006;16(3):181-7. Länk

Thomeé P, Währborg P, Börjesson M, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J. Self-efficacy, symptoms and physical activity in patients with an anterior cruciate ligament injury: a prospective study. Scandinavian journal of medicine & science in sports 2007;17(3):238-45. Länk

KOOS

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score

För bedömning av smärta, symptom, funktion i dagliga aktiviteter, funktion vid sport och motion, samt knärelaterad livskvalitet

Länk till formuläret

Roos EM, Roos HP, Lohmander LS, et al. Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)--development of a self-administered outcome measure. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy 1998;28(2):88-96. Länk

Roos EM, Roos HP, Ekdahl C, et al. Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)--validation of a Swedish version. Scand J Med Sci Sports. Dec 1998;8(6):439-448. Länk

KOOS-Child

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score for Children

För patienter 16 år och yngre, bedömning av smärta, symptom, funktion i dagliga aktiviteter, funktion vid sport och motion, samt knärelaterad livskvalitet

Länk till formuläret

KOOS-child: Örtqvist M, Roos E M, Broström E W, Janarv P-M, Iversen M D. Development of the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score for Children (KOOS-Child). Comprehensibility and content validity.Acta Orthopaedica 2012; 83 (6): 666–673 Länk

Motivationfrågor

För bedömning målsättning och motivation

Länk till formuläret


EQ5D-3L

European Quality 5 Dimensions 3 levels

För bedömning av hälsotillstånd

Länk till formuläret

The EuroQol Group (1990). EuroQol-a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health Policy 16(3):199-208. Länk

ACL-RSI

ACL-RSI SCALE ACL-Return to Sport after Injury Scale

Återgång till idrott efter främre korsbandsskada

Länk till formuläret

Kvist J, Österberg A, Gauffin H, Tagesson S, Webster K, Ardern C. Translation and measurement properties of the Swedish version of ACL-Return to Sports after Injury questionnaire. Scand J Med Sci Sports. 2013 Oct;23(5):568-75. doi: 10.1111/j.1600-0838.2011.01438.x. Epub 2012 Jan 18. Länk

Webster KE, Feller JA, Lambros C. Development and preliminary validation of a scale to measure the psychological impact of returningto sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery. Phys Ther Sport 2008: 9 (1): 9–15. LänkProjektansvarig: Professor Roland Thomeé | Adress till testenheterna: Karta | Kontakt: 031-151536.