Projekt Korsband
Svenska Knädagarna 2022

Vi kan nu stolt presentera fjärde upplagan av vår populära kurs Svenska Knädagarna!
ÅRETS TEMA: REHABPUSSLET

Läs mer här


Nytt test i Projekt Korsband från och med 1:a MarsFrån och med 4 månaders-uppföljningen kommer NordBord-testet introduceras i Projekt Korsband för de patienter som har familiariserats med Nordic-Hamstrings-träning i sin rehabilitering.
Läs mer här: Implementering av Nordbord
Powerpoint från föreläsningen:Powerpoint

Välkommen till Projekt Korsband


Projekt Korsband är öppet för alla som har ett skadat främre korsband oavsett ålder och oavsett hur lång tid som gått efter skada/operation...

...och alla sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare som behandlar patienter med en främre korsbandsskada.

Projekt Korsband är ett forskningssamarbete med avsikt att förbättra omhändertagandet och rehabiliteringen av personer efter en främre korsbandsskada.

Alla patienter i Projektet Korsband får regelbundet besvara frågeformulär med efterföljande rapporter. Patienter boende i Stor-Göteborg kallas för muskelfunktionstester vars resultat läggs in i rapporterna. Ansvariga sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare kan efter godkännande av patienten ta del av rapporterna och på så sätt kunna vara med och förbättra fortsatt rehabilitering.

Mer information.


Ett samverkansprojekt mellan
Projektansvarig: Professor Roland Thomeé | Adress till testenheterna: Karta | Kontakt: 031-151536.Projektansvarig: Professor Roland Thomeé | Adress till testenheterna: Karta | Kontakt: 031-151536.