Projekt Korsband


Välkommen till Projekt KorsbandFrån och med 22 juni utförs testerna på Sportrehab
Sportrehab Göteborg, Stampgatan 14 - Se karta
Sportrehab Frölunda, F O Petersons gata 30 - Se karta

Ny utbildning i höst
Välkommen till Svenska Knädagarna!
14 november 2020Projekt Korsband är öppet för alla som har ett skadat främre korsband oavsett ålder och oavsett hur lång tid som gått efter skada/operation...

...och alla sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare som behandlar patienter med en främre korsbandsskada.

Projekt Korsband är ett forskningssamarbete med avsikt att förbättra omhändertagandet och rehabiliteringen av personer efter en främre korsbandsskada.

Alla patienter i Projektet Korsband får regelbundet besvara frågeformulär med efterföljande rapporter. Patienter boende i Stor-Göteborg kallas för muskelfunktionstester vars resultat läggs in i rapporterna. Ansvariga sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare kan efter godkännande av patienten ta del av rapporterna och på så sätt kunna vara med och förbättra fortsatt rehabilitering.

Mer information.


Ett samverkansprojekt mellan
Projektansvarig: Professor Roland Thomeé | Adress till testenheterna: Karta | Kontakt: 0723-227220