Återgång till idrott efter främre korsbandsskada

Återgång till idrott efter främre korsbandsskada


Instruktioner: Vänligen svara på följande frågor med tanke på den huvudsakliga
idrottsaktivitet du utövade innan skadan. Besvara varje fråga genom att markera
med ett kryss i den ruta som beskriver, hur du upplever situationen just nu i
relation till de två ytterligheterna.
Inte alls
säker
Helt säker

Extremt
sannolikt
Inte alls
sannolikt

Extremt
orolig
Inte alls
orolig

Inte alls
säker
Helt säker

Inte alls
säker
Helt säker

Extremt
frustrerande
Inte alls
frustrerande

Extremt
rädd
Inte alls
rädd

Inte alls
säker
Helt säker

Extremt
rädd
Inte alls
rädd

Alltid Aldrig

Inte alls
säker
Helt säker

Inte alls
avspänd
Helt
avspänd
Ser formuläret konstigt ut? tryck här! För en enklare version.