Projekt Korsband - KOOS

KOOS - Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score

Smärta


Om formuläret ser konstigt ut så tryck här för en simplare version.

INSTRUKTIONER:
Detta formulär innehåller frågor om hur Du ser på ditt knä.
Informationen ska hjälpa till att följa hur Du mår och fungerar i ditt dagliga liv.

Besvara frågorna genom att kryssa för det alternativ Du tycker stämmer bäst
in på dig (ett alternativ för varje fråga). Om Du är osäker, kryssa ändå för det
alternativ som känns riktigast.Vilken grad av smärta har Du känt i ditt knä
den senaste veckan under följande aktiviteter?