Projekt Korsband - KOOS

KOOS - Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score

Symptom & Stelhet


Om formuläret ser konstigt ut så tryck här för en simplare version.

INSTRUKTIONER:
Detta formulär innehåller frågor om hur Du ser på ditt knä.
Informationen ska hjälpa till att följa hur Du mår och fungerar i ditt dagliga liv.

Besvara frågorna genom att kryssa för det alternativ Du tycker stämmer bäst
in på dig (ett alternativ för varje fråga). Om Du är osäker, kryssa ändå för det
alternativ som känns riktigast.

Symptom
Tänk på de symptom Du haft från ditt knä
under den senaste veckan när Du besvarar dessa frågor.


Stelhet
Följande frågor rör ledstelhet. Ledstelhet innebär svårighet att komma igång
eller ökat motstånd då Du böjer eller sträcker i knät. Markera graden av
ledstelhet Du har upplevt i ditt knä den senaste veckan.