Projekt Korsband - KOOS - child

KOOS - child - Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score


INSTRUKTIONER:
De här frågorna handlar om hur ditt skadade knä påverkar dig. Svara på varje fråga genom att klicka i det alternativ du tycker är bäst. Om du är osäker, klicka ändå i det alternativ som känns riktigast.

KNÄPROBELM