Projekt Korsband - K-SES (Tilltro till din förmåga)

K-SES - Tilltro till din förmåga - A & B


Om formuläret ser konstigt ut så tryck här för en simplare version.

Frågeformulär om:

hur säker du är på din förmåga att klara av olika aktiviteter just nu
och
hur säker du känner dig på hur ditt knä skall fungera i framtiden

Vi vill ta reda på hur säker du är på din förmåga att just nu klara av:
A. Vissa dagliga aktiviteter
B. Vissa fritids-, motions- och idrottsaktiviteter
C. Vissa fysiska aktiviteter
Vi vill också ta reda på hur säker du känner dig just nu på hur ditt knä skall fungera i framtiden.
D. Din knäfunktion i framtiden

Du skall endast svara på din upplevelse av hur säker du är på din förmåga att klara av de
olika aktiviteterna och inte på hur bra du faktiskt klarar av det.

A. Dagliga aktiviteter
Markera rutan för den siffra som bäst beskriver hur säker du är på din förmåga att kunna
utföra aktiviteten just nu oavsett smärta/besvär.

Hur säker är du på att: 0 = inte alls säker10 = mycket säker


B. Fritids-, motions- och idrottsaktiviteter
Markera rutan för den siffra som bäst beskriver hur säker du är på din förmåga att
kunna utföra aktiviteten just nu oavsett smärta/besvär.


Hur säker är du på att: 0 = inte alls säker10 = mycket säker