Projekt Korsband


Välkommen till Projekt KorsbandTack till alla som deltog på vår kurs i idrottsmedicinsk knärehabilitering 17-18 november 2017! Vi ses igen nästa år!
Mer information
Projekt Korsband är öppet för alla som har ett skadat främre korsband oavsett ålder och oavsett hur lång tid som gått efter skada/operation...

...och alla sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare som behandlar patienter med en främre korsbandsskada.

Projekt Korsband är ett forskningssamarbete med avsikt att förbättra omhändertagandet och rehabiliteringen av personer efter en främre korsbandsskada.

Alla patienter i Projektet Korsband får regelbundet besvara frågeformulär med efterföljande rapporter. Patienter boende i Stor-Göteborg kallas för muskelfunktionstester vars resultat läggs in i rapporterna. Ansvariga sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare kan efter godkännande av patienten ta del av rapporterna och på så sätt kunna vara med och förbättra fortsatt rehabilitering.

Mer information.


Ett samverkansprojekt mellan
Projektansvarig: Professor Roland Thomeé | Adress till testenheten: Hus Idrottshögskolan, Skånegatan 14 B. Karta | Kontakt: 0723-227220